Πτυχιακές Εργασίες Print
Monday, 26 July 2010 21:34
  1. Τροχιές υλικού σημείου σε διδιάστατα ευθειοπαραγωγά δυναμικά (Επιβλέπουσα Έφη Μελετλίδου)
    Νίκος Κυριακόπουλος
  2. Συμμετρίες και εφαρμογές στη Μηχανική (Επιβλέπουσα Έφη Μελετλίδου)
    Μαργαρίτης Χρυσοβαλάντης
  • Ν. Ρόϊδος: «Cantori σε συμπλεκτικές απεικονίσεις»
  • Π.Σεραφείμ: «Μορφοκλασματικά σύνολα»
  • Σ.Κατσίκας: «Μελέτη επιδημιολογίας»
Last Updated on Friday, 15 October 2010 13:32