Μαθήματα Μεταπτυχιακού PDF Print E-mail
Friday, 11 June 2010 14:01

(ΕΒΦ1) ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Εξάμηνο φοίτησης : Εαρινό, Επιλογή Βασικής Φυσικής

Διδάσκοντες: Έφη Μελετλίδου, Τζαμάλ Οδυσσέας Μαάιτα

Περιεχόμενο:

 1. Μη-γραμμική δυναμική συστημάτων

  Ροές και απεικονίσεις: Χώρος καταστάσεων, τροχιές, αναλλοίωτα σύνολα, ολοκληρώματα,
  σημεία ισορροπίας ροών, και σταθερά σημεία απεικονίσεων.
  Εξισώσεις μεταβολών Ευστάθεια και πολλαπλότητα,
  Τοπικές διακλαδώσεις σημείων ισορροπίας και περιοδικών τροχιών: 
  Διακλάδωση σάγματος κόμβου, διχάλας, υποκρίσιμη διακλάδωση, διακλάδωση Hopf,
  Ορισμός του χάους: Χαοτικά αναλλοίωτα σύνολα, χαοτικοί ελκυστές,
  Ομοκλινικές και ετεροκλινικές τροχιές: Η ομοκλινική θεωρία Melnikov, το πέταλο του Smale,
  Περιοδικές τροχιές και οριακοί κύκλοι,
  Σύνολα Julia, μορφοκλασματικά (fractal) σύνολα Julia,
  Το σύνολο Mandelbrot και το θεώρημα Fatou-Julia,
  Fractal διάσταση και διάσταση Hausdorf.
 2. Εφαρμογές των μη-γραμμικών συστημάτων

  Λογιστική απεικόνιση και δυναμική πληθυσμών,
  Μοντέλα επιδημιολογίας,
  Η εξίσωση Duffing,
  Δυναμική επαφών Josephson,
  Οι εξισώσεις Lorenz.
Last Updated on Saturday, 09 December 2017 20:12